Servis vah Schenck

Opravy a servis vah Schenck

Provádíme servis a údržbu elektronických vah značky Schenck. Realizujeme opravy, kontroly stavu mechaniky, výměnu elektronických dílů, nastavení a justáž vah. Jsme autorizovaným servisním partnerem firmy Schenck Process s.r.o. a registrovaným servisním subjektem u ČMI pro opravy a servis vah. Pro smluvní partnery zajišťujeme non-stop servis jejich vážních technologií s dobou reakce do 1 hodiny od nahlášení poruchy.

Provádíme údržbu a servis těchto typů vah:

Kolejové váhy:
  • DISOMAT® D
  • DISOMAT® B plus
  • DISOMAT® S
  • DISOMAT® Tersus
Silniční váhy:
  • DISOMAT® F
  • DISOMAT® B
  • DISOMAT® Opus
Pásové váhy:
  • INTECONT®
  • INTECONT® Plus
  • INTECONT® Tersus

Pro všechny výše zmíněné typy vah máme vyvinuty softwarové aplikace, umožňující vážení a sběr dat pomocí PC. Další podrobnosti zde.

Metrologie

Spolupracujeme s Českým metrologickým institutem při úředním ověřování vah u zákazníka. Zajišťujeme závaží a etalonové vozy pro provádění úředního ověření.

Pro všechny výše zmíněné typy vah máme vyvinuty komunikační komponenty, umožňující vážení a sběr dat pomocí PC. Zde jsou uvedeny reference o aplikacích v rutinním provozu.
Je samozřejmě možné použít i jiné typy vah.